Ser inga givare med OWFS

OWFS - One Wire File System är en Linuxmjukvara som stödjer de flesta kommersiellt tillgängliga 1wire-enheterna. OWFS saknar helt möjligheter att presentera data - detta måste göras med tex RRDTool

Moderator: elf98

Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
Daniel
Wannabe
Inlägg: 19
Blev medlem: 27 nov 2008, 14:37
Ort: Stockholm

Ser inga givare med OWFS

Inlägg av Daniel » 27 nov 2008, 15:16

Hej!

Jag fick hem ett kit från temperatur.nu (Tack Erik för hjälpen) och har nu ägnat en hel hög tid för att försöka få igång det.

Jag började med OWFS Live CD och allt kom upp som det skulle. Jag gav mig sedan in på att installera Ubuntu Desktop 8.04 (och senare även Ubuntu Desktop 8.10, Debian 4 Server och Debian 4 Desktop). Efter att jag tagit hjälp av forumet fick jag ganska snart in allt och jag startade igång owfs. Nu blev det dock inte lika bra. Jag kan utan problem montera upp filsystemet eller använda owserver och owdir för att se strukturen. Ända problemet är att jag kan inte se några enheter! Vad har jag missat?

Just nu har jag följande:
Ubuntu Desktop 8.04 (uppdaterat via aptitude)
fuse, fuse-dev, fuse-util
libusb 0.1.12
owfs 2.7p9 (även testat med 2.7p8)
modulen ds2490 bortplockad

lsusb ger:

Kod: Markera allt

Bus 002 Device 002: ID 04fa:2490 Dallas Semiconductor DS1490F 2-in-1 Fob, 1-Wire adapter
När jag startar owserver (/opt/owfs/bin/owserver -u -p 3001 --foreground --error_level=9) får jag följande:

Kod: Markera allt

 CALL: PARSENAME path=[]
 CONNECT: Adapter found: 002/002
 DEFAULT: Opened USB DS9490 adapter at 002/002.
 DATA: DS9490_setup_adapter: done (ret=0)
 DEBUG: Start of directory path= device=00 00 00 00 00 00 00 00
 DEBUG: Selecting a path (and device) path= SN=00 00 00 00 00 00 00 00 last path=00 00 00 00 00 00 00 00
 DEBUG: Clearing root branch
  DATA: DS9490_reset
  DATA: DS9490_getstatus: (HAVE_USB_INTERRUPT_READ) error reading ret=-110
  DATA: DS9490_reset: ok
  DATA: DS9490_getstatus: (no HAVE_USB_INTERRUPT_READ) error reading ret=-110
  DATA: USBsendback control problem ret=-5
 DEBUG:  Transaction send = -5
 DATA: BUS_first failed during connect [002/002] (Probably non-DS9490 device and empty bus).
 DEBUG: main_threadid = 3084994224
 DEBUG: ServerProcessOut = 3084991376
 DEBUG: OW_Announce: end
 DEBUG: ServerProcessAccept 3001[3084991376] try lock 0
 DEBUG: ServerProcessAccept 3001[3084991376] locked 0
Använder jag owfs (/opt/owfs/bin/owfs -u --foreground --error_level=9 /mnt/1-wire/) får jag förljande:

Kod: Markera allt

CONNECT: fuse mount point: /mnt/1-wire/
  CALL: PARSENAME path=[]
CONNECT: Adapter found: 002/002
DEFAULT: Opened USB DS9490 adapter at 002/002.
  DATA: DS9490_setup_adapter: done (ret=0)
 DEBUG: Start of directory path= device=00 00 00 00 00 00 00 00
 DEBUG: Selecting a path (and device) path= SN=00 00 00 00 00 00 00 00 last path=00 00 00 00 00 00 00 00
 DEBUG: Clearing root branch
  DATA: DS9490_reset
  DATA: DS9490_getstatus: (HAVE_USB_INTERRUPT_READ) error reading ret=-110
  DATA: DS9490_reset: ok
  DATA: DS9490_getstatus: (no HAVE_USB_INTERRUPT_READ) error reading ret=-110
  DATA: USBsendback control problem ret=-5
 DEBUG:  Transaction send = -5
  DATA: BUS_first failed during connect [002/002] (Probably non-DS9490 device and empty bus).
 DEBUG: fuse_mnt_opt=[(null)]
 DEBUG: fuse_open_opt=[(null)]
unique: 1, opcode: INIT (26), nodeid: 0, insize: 56
INIT: 7.9
flags=0x0000003b
max_readahead=0x00020000
  INIT: 7.8
  flags=0x00000001
  max_readahead=0x00020000
  max_write=0x00020000
  unique: 1, error: 0 (Success), outsize: 40
Efter att owfs monterat upp filsystemet under /mnt/1-wire så ser jag:

Kod: Markera allt

bus.0
settings
statistics
structure
system
uncached
Och under mnt/1-wire/bus.0 finns endast:

Kod: Markera allt

interface
När jag listar strukturen kommer följande debug från owfs:

Kod: Markera allt

INIT: 7.9
flags=0x0000003b
max_readahead=0x00020000
  INIT: 7.8
  flags=0x00000001
  max_readahead=0x00020000
  max_write=0x00020000
  unique: 1, error: 0 (Success), outsize: 40
unique: 2, opcode: GETATTR (3), nodeid: 1, insize: 56
  CALL: FSTAT path=/
  CALL: PARSENAME path=[/]
  CALL: ATTRIBUTES path=/
 DEBUG: ParsedName_destroy /
  unique: 2, error: 0 (Success), outsize: 112
unique: 3, opcode: OPENDIR (27), nodeid: 1, insize: 48
  unique: 3, error: 0 (Success), outsize: 32
unique: 4, opcode: READDIR (28), nodeid: 1, insize: 80
  CALL: GETDIR path=/
  CALL: PARSENAME path=[/]
 DEBUG: In FS_dir(/)
  CALL: DIRECTORY path=/
 DEBUG: Cache_Get_Dir 00 00 00 00 00 00 00 00
 DEBUG: Get from cache sn 00 00 00 00 00 00 00 00 pointer=0x894f7e0 extension=0
 DEBUG: dir not found in cache
 DEBUG: Start of directory path=/ device=00 00 00 00 00 00 00 00
 DEBUG: Selecting a path (and device) path=/ SN=00 00 00 00 00 00 00 00 last path=00 00 00 00 00 00 00 00
 DEBUG: Clearing root branch
  DATA: DS9490_reset
  DATA: DS9490_reset: ok
  DATA: DS9490_getstatus: (no HAVE_USB_INTERRUPT_READ) error reading ret=-110
  DATA: USBsendback control problem ret=-5
 DEBUG:  Transaction send = -5
  CALL: PARSENAME path=[/bus.0]
 DEBUG: ParsedName_destroy /bus.0
  CALL: PARSENAME path=[/uncached]
 DEBUG: ParsedName_destroy /uncached
  CALL: PARSENAME path=[/settings]
 DEBUG: ParsedName_destroy /settings
  CALL: PARSENAME path=[/system]
 DEBUG: ParsedName_destroy /system
  CALL: PARSENAME path=[/statistics]
 DEBUG: ParsedName_destroy /statistics
  CALL: PARSENAME path=[/structure]
 DEBUG: ParsedName_destroy /structure
 DEBUG: FS_dir_both out ret=-5
 DEBUG: ParsedName_destroy /
  unique: 4, error: 0 (Success), outsize: 288
unique: 5, opcode: LOOKUP (1), nodeid: 1, insize: 46
LOOKUP /bus.0
  CALL: FSTAT path=/bus.0
  CALL: PARSENAME path=[/bus.0]
  CALL: ATTRIBUTES path=/bus.0
 DEBUG: ParsedName_destroy /bus.0
  NODEID: 2
  unique: 5, error: 0 (Success), outsize: 136
unique: 6, opcode: LOOKUP (1), nodeid: 1, insize: 49
LOOKUP /uncached
  CALL: FSTAT path=/uncached
  CALL: PARSENAME path=[/uncached]
  CALL: ATTRIBUTES path=/uncached
 DEBUG: ParsedName_destroy /uncached
  NODEID: 3
  unique: 6, error: 0 (Success), outsize: 136
unique: 7, opcode: LOOKUP (1), nodeid: 1, insize: 49
LOOKUP /settings
  CALL: FSTAT path=/settings
  CALL: PARSENAME path=[/settings]
  CALL: ATTRIBUTES path=/settings
 DEBUG: ParsedName_destroy /settings
  NODEID: 4
  unique: 7, error: 0 (Success), outsize: 136
unique: 8, opcode: LOOKUP (1), nodeid: 1, insize: 47
LOOKUP /system
  CALL: FSTAT path=/system
  CALL: PARSENAME path=[/system]
  CALL: ATTRIBUTES path=/system
 DEBUG: ParsedName_destroy /system
  NODEID: 5
  unique: 8, error: 0 (Success), outsize: 136
unique: 9, opcode: LOOKUP (1), nodeid: 1, insize: 51
LOOKUP /statistics
  CALL: FSTAT path=/statistics
  CALL: PARSENAME path=[/statistics]
  CALL: ATTRIBUTES path=/statistics
 DEBUG: ParsedName_destroy /statistics
  NODEID: 6
  unique: 9, error: 0 (Success), outsize: 136
unique: 10, opcode: LOOKUP (1), nodeid: 1, insize: 50
LOOKUP /structure
  CALL: FSTAT path=/structure
  CALL: PARSENAME path=[/structure]
  CALL: ATTRIBUTES path=/structure
 DEBUG: ParsedName_destroy /structure
  NODEID: 7
  unique: 10, error: 0 (Success), outsize: 136
unique: 11, opcode: READDIR (28), nodeid: 1, insize: 80
  unique: 11, error: 0 (Success), outsize: 16
unique: 12, opcode: RELEASEDIR (29), nodeid: 1, insize: 64
  unique: 12, error: 0 (Success), outsize: 16
unique: 13, opcode: LOOKUP (1), nodeid: 1, insize: 46
LOOKUP /bus.0
  CALL: FSTAT path=/bus.0
  CALL: PARSENAME path=[/bus.0]
  CALL: ATTRIBUTES path=/bus.0
 DEBUG: ParsedName_destroy /bus.0
  NODEID: 2
  unique: 13, error: 0 (Success), outsize: 136
unique: 14, opcode: OPENDIR (27), nodeid: 2, insize: 48
  unique: 14, error: 0 (Success), outsize: 32
unique: 15, opcode: READDIR (28), nodeid: 2, insize: 80
  CALL: GETDIR path=/bus.0
  CALL: PARSENAME path=[/bus.0]
 DEBUG: In FS_dir(/bus.0)
  CALL: DIRECTORY path=/bus.0
  CALL: PARSENAME path=[/bus.0/interface]
 DEBUG: ParsedName_destroy /bus.0/interface
 DEBUG: Start of directory path=/bus.0 device=00 00 00 00 00 00 00 00
 DEBUG: Selecting a path (and device) path=/bus.0 SN=00 00 00 00 00 00 00 00 last path=00 00 00 00 00 00 00 00
 DEBUG: Clearing root branch
  DATA: DS9490_reset
  DATA: DS9490_reset: ok
  DATA: DS9490_getstatus: (no HAVE_USB_INTERRUPT_READ) error reading ret=-110
  DATA: USBsendback control problem ret=-5
 DEBUG:  Transaction send = -5
 DEBUG: FS_dir_both out ret=-5
 DEBUG: ParsedName_destroy /bus.0
  unique: 15, error: 0 (Success), outsize: 120
unique: 16, opcode: LOOKUP (1), nodeid: 1, insize: 46
LOOKUP /bus.0
  CALL: FSTAT path=/bus.0
  CALL: PARSENAME path=[/bus.0]
  CALL: ATTRIBUTES path=/bus.0
 DEBUG: ParsedName_destroy /bus.0
  NODEID: 2
  unique: 16, error: 0 (Success), outsize: 136
unique: 17, opcode: LOOKUP (1), nodeid: 2, insize: 50
LOOKUP /bus.0/interface
  CALL: FSTAT path=/bus.0/interface
  CALL: PARSENAME path=[/bus.0/interface]
  CALL: ATTRIBUTES path=/bus.0/interface
 DEBUG: ParsedName_destroy /bus.0/interface
  NODEID: 8
  unique: 17, error: 0 (Success), outsize: 136
unique: 18, opcode: READDIR (28), nodeid: 2, insize: 80
  unique: 18, error: 0 (Success), outsize: 16
unique: 19, opcode: RELEASEDIR (29), nodeid: 2, insize: 64
  unique: 19, error: 0 (Success), outsize: 16
Jag ser att meddelandet "DS9490_getstatus: (no HAVE_USB_INTERRUPT_READ) error reading ret=-110" kommer upp men hittar ingen lösning på det.

Tacksam för all hjälp jag kan få!

//Daniel
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5228
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: Ser inga givare med OWFS

Inlägg av elf98 » 27 nov 2008, 16:53

Bara ett förtydligande; När du kör OWFS live-cd så fungerar allt som det ska?

Owfs hittar adaptern men kan inte läsa den...

En länk som troligtvis är relevant: http://www.nabble.com/Re:-owfs-and-MP00 ... 65987.html

Om nätet fungerar bra med live-cdn så skulle jag tro att det kommer att fungera om du antingen kompilerar om kärnan och USB_SUSPEND är satt till "disabled" eller om du kompilerar om owfs och sätter HAVE_USB_INTERRUPT_READ till off.

HAVE_USB_INTERRUPT_READ är troligvis definierat i någon .h-fil.
Grundade m.nu & temperatur.nu

Bild Bild
Daniel
Wannabe
Inlägg: 19
Blev medlem: 27 nov 2008, 14:37
Ort: Stockholm

Re: Ser inga givare med OWFS

Inlägg av Daniel » 27 nov 2008, 17:36

elf98 skrev:Bara ett förtydligande; När du kör OWFS live-cd så fungerar allt som det ska?
Stämmer. Då kommer enheterna snyggt upp. Inga problem med prylarna. :)
elf98 skrev:En länk som troligtvis är relevant: http://www.nabble.com/Re:-owfs-and-MP00 ... 65987.html
Jag har sett den och även en annan där en fix föreslås (http://www.mail-archive.com/owfs-develo ... 02989.html). Med mina något begränsade kunskaper i programmering så finns numera fixen inlagd från början i de senare versionerna.

Jag tycker dock att det är lite konstigt att jag får detta fel på helt nya installationer på både Ubuntu och Debian.

//Daniel

Ps. Vi borde ta fram en VMware image där allt är färdigt och klart. Bara att köra igång! Ds.
Användarvisningsbild
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg: 1621
Blev medlem: 13 feb 2008, 16:46
Ort: Ystad
Kontakt:

Re: Ser inga givare med OWFS

Inlägg av CirruZZ » 27 nov 2008, 20:00

Det här likar väldigt mycket precis det som jag sitter och sliter med nu! Tyvärr är jag långt ifrån någon "hejjare" på Linux vilket gör att det tar en hel del tid att bara lista ut hur saker och ting hänger ihop! :shock:

Symtomen jag har är den samma, jag får igång OWFS men det kommer inte upp några enheter (bussen finns där, bus.0). Jag har inte testat någon LiveCD men skall försöka göra det. Hittar jag den på OWFS sida eller?

Det jag kör med nu är
Xubuntu 8.04 (via VMWare 2)
OWFS 2.7p7
modulen ds2490 (och wire) bortplockad via blacklist

Håller på och sätter upp en helt ny installation på en egen burk med Ubuntu-server 8.10 för att testa också. Får se vart det leder... :roll:
Projekt tråd | Blogg | Hemautomation
Rapporterar för : Ystad & Duved
larky
Moderator
Inlägg: 1160
Blev medlem: 01 feb 2008, 12:21
Ort: Skellefteå
Kontakt:

Re: Ser inga givare med OWFS

Inlägg av larky » 27 nov 2008, 20:16

Räkna in mig i klubben som just nu håller på med en färsk installation av owfs på Ubuntu, 804 LTS i mitt fall. Det är till en kompis som jag satte igång en loggningsdator åt för ett okänt antal år sedan, det är iaf RedHAt 7.3 på den, och RH7.3 släpptes 2002.
Den datorn har rullat på utan problem sen dess, några strömavbrott men inga mjukvaruproblem. Det har faktiskt hänt lite med användarvänligheten sen dess, USBminnet jag skulle flytta över data med nu monterades tex. inte automatiskt...
En anledning till bytet är att få en dator som startar om efter strömavbrott. Det kan även bli aktuellt med internetåtkomst och då känns ett operativsystem som är 6 år inte riktigt optimalt.
Användarvisningsbild
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg: 1621
Blev medlem: 13 feb 2008, 16:46
Ort: Ystad
Kontakt:

Re: Ser inga givare med OWFS

Inlägg av CirruZZ » 27 nov 2008, 21:24

larky skrev:...och RH7.3 släpptes 2002.
Ha, då visste jag knappt att Linux fanns!! ...du har lite försprång! :wink:

Jag har bara kommit till att installera själva ubuntu och sen har jag pluggat in DS9490 (usb adaptern), inte installerat något annat än. Kollade loggen...

cat /var/log/syslog

och hittade bland annat följande...

Kod: Markera allt

...
Nov 27 20:06:01 DomoticsSrv kernel: [  20.514928]                  enable flag:    0
Nov 27 20:06:01 DomoticsSrv kernel: [  20.514931]                 1-wire speed:    0
Nov 27 20:06:01 DomoticsSrv kernel: [  20.514934]            strong pullup duration:    2f
Nov 27 20:06:01 DomoticsSrv kernel: [  20.514937]          programming pulse duration:    40
Nov 27 20:06:01 DomoticsSrv kernel: [  20.514939]          pulldown slew rate control:    5
Nov 27 20:06:01 DomoticsSrv kernel: [  20.514942]               write-1 low time:    4
Nov 27 20:06:01 DomoticsSrv kernel: [  20.514945]   data sample offset/write-0 recovery time:    4
Nov 27 20:06:01 DomoticsSrv kernel: [  20.514948]           reserved (test register):    0
Nov 27 20:06:01 DomoticsSrv kernel: [  20.514951]              device status flags:    20
Nov 27 20:06:01 DomoticsSrv kernel: [  20.514953]         communication command byte 1:    53
Nov 27 20:06:01 DomoticsSrv kernel: [  20.514956]         communication command byte 2:    10
Nov 27 20:06:01 DomoticsSrv kernel: [  20.514959]      communication command buffer status:    0
Nov 27 20:06:01 DomoticsSrv kernel: [  20.514961]       1-wire data output buffer status:    0
Nov 27 20:06:01 DomoticsSrv kernel: [  20.514964]        1-wire data input buffer status:    0
Nov 27 20:06:01 DomoticsSrv kernel: [  20.514967]                   reserved:    0
Nov 27 20:06:01 DomoticsSrv kernel: [  20.514969]                   reserved:    0
Nov 27 20:06:01 DomoticsSrv /usr/sbin/cron[3865]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Nov 27 20:06:02 DomoticsSrv kernel: [  22.061984] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 10 for 10.0008017c87f6           .c6 is not registered.
Nov 27 20:06:04 DomoticsSrv kernel: [  24.382092] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 81 for 81.0000002ac165           .06 is not registered.
...
är det från modulen ds2490 (och wire)? ...dom som man inte vill skall "störa" för owfs?

Detta hör kanske inte till ämnet i tråden men jag försöker lära mig lite på kuppen! :wink:
Projekt tråd | Blogg | Hemautomation
Rapporterar för : Ystad & Duved
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5228
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: Ser inga givare med OWFS

Inlägg av elf98 » 27 nov 2008, 21:28

Din kärna hittar ds9094R och verkar se en sensor på nätet.

Ta bort ds2490, installera fuse och owfs så är du klar sen! :)
Grundade m.nu & temperatur.nu

Bild Bild
Daniel
Wannabe
Inlägg: 19
Blev medlem: 27 nov 2008, 14:37
Ort: Stockholm

Re: Ser inga givare med OWFS

Inlägg av Daniel » 28 nov 2008, 02:59

Det känns lite skönt att jag inte är den enda som sliter sitt hår...

Jag har dock hittat en lösning om än lite feg. Jag laddade hem SuSE/Novell SLES10 som VMware-image. Skam den som ger sig. Någon distribution bör ju fungera. SLES10 fungerar!!

Jag kompilerade och installerade:
fuse http://dfn.dl.sourceforge.net/sourcefor ... 7.4.tar.gz
owfs http://kent.dl.sourceforge.net/sourcefo ... 7p9.tar.gz
körde ldconfig (för att uppdatera lib-biblioteket)
modprobe fuse

Nu körde jag /opt/owfs/bin/owfs -u /mnt/1wire och allt fungerade!

Nu är det dax att sova. :)
Användarvisningsbild
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg: 1621
Blev medlem: 13 feb 2008, 16:46
Ort: Ystad
Kontakt:

Re: Ser inga givare med OWFS

Inlägg av CirruZZ » 28 nov 2008, 10:25

Daniel skrev:Jag har dock hittat en lösning om än lite feg.
Alla lösningar som leder till målet är ju en väg fram!

Jag vill dock få till det med Ubuntu. Ubuntu är en så pass vanlig distribution så det borde gå att få till tycker jag. Lika så skall den ju vara "nybörjar vänlig" (i detta fall inte verkar stämma :roll: ) vilket borde göra att det ligger nära till hands för nybörjare att välja den distributionen.

Jag håller på och testar mig fram och tar lite anteckningar längs vägen. Förhoppnings vis skall det resultera i en guide senare, bara jag får det att funka först! :wink:
Projekt tråd | Blogg | Hemautomation
Rapporterar för : Ystad & Duved
FredrikS
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 98
Blev medlem: 23 sep 2008, 21:39
Ort: Linköping

Re: Ser inga givare med OWFS

Inlägg av FredrikS » 28 nov 2008, 12:04

Jag är inte så uppdaterad på problemen ni verkar ha med att få det hela att funka på ubuntu. Jag installerade det hela för nån månad sedan, och
det enda som inte funkade out-of-the-box var det owfs-paket man fick hem via apt.Det var helkasst, men det var också rätt gammalt, så
jag drog hem owfs 2.7p7 och byggde det, sedan startade det utan problem.
Mäter lite saker i huset i Jägarvallen, Linköping, kan beskådas på http://j23.mine.nu
Daniel
Wannabe
Inlägg: 19
Blev medlem: 27 nov 2008, 14:37
Ort: Stockholm

Re: Ser inga givare med OWFS

Inlägg av Daniel » 28 nov 2008, 12:30

FredrikS skrev:Jag är inte så uppdaterad på problemen ni verkar ha med att få det hela att funka på ubuntu.
Vilken version av ubuntu använder du? Har du uppdaterat några moduler eller lät du allt vara efter installation?

Felmeddelande?
Den springande punkten i mina felmeddelanden ser ut att vara mina meddelanden kring HAVE_USB_INTERRUPT_READ. Pekar de fel ni har på samma sak?

Vilka delar använder HAVE_USB_INTERRUPT_READ?
Det känns som förutom OWFS är det libusb och kärnan som är "i vägen", eller?
FredrikS
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 98
Blev medlem: 23 sep 2008, 21:39
Ort: Linköping

Re: Ser inga givare med OWFS

Inlägg av FredrikS » 28 nov 2008, 16:24

Kod: Markera allt

cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=8.04
DISTRIB_CODENAME=hardy
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 8.04.1"
Jag har inget minne av att jag uppdaterade några moduler alls
Mäter lite saker i huset i Jägarvallen, Linköping, kan beskådas på http://j23.mine.nu
Daniel
Wannabe
Inlägg: 19
Blev medlem: 27 nov 2008, 14:37
Ort: Stockholm

Re: Ser inga givare med OWFS

Inlägg av Daniel » 02 dec 2008, 02:00

Jag har nu gjort nyinstallationer av Ubuntu 8.04 och 8.10. Jag har inte uppdaterat något utan endast installerat minimalt för att kunna kompilera fuse, owfs etc. Jag lyckas fortfarande inte att få upp några enheter. SLES 10 fungerade direkt. Klart irriterande.

En fundering. Kan det vara så att OWFS inte hittar USB-porten helt rätt med -u? Går det att adressera USB-porten direkt via OWFS (utan -u?) Vad bör USB-porten heta då?
Niklas
Moderator
Inlägg: 1019
Blev medlem: 22 mar 2008, 21:13
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: Ser inga givare med OWFS

Inlägg av Niklas » 02 dec 2008, 04:55

Jag kör Ubuntu 8.04 med kärnan från 7.10.

Jag raderade ds2490-modulen för att få det att fungera men det har ni säkert redan gjort?
Daniel
Wannabe
Inlägg: 19
Blev medlem: 27 nov 2008, 14:37
Ort: Stockholm

Re: Ser inga givare med OWFS

Inlägg av Daniel » 02 dec 2008, 09:42

Japps. ds2490 och wire är borta.

Niklas: Hur adresserar du din USB-port? Med -u?
Skriv svar