Sida 1 av 1

Problem med kanal på DS2450

Postat: 23 apr 2015, 11:19
av fiddex
Har köpt mig en https://www.m.nu/adomvandlare-kanaler-025v-p-307.html för att mäta batterispänningar, dock uteblir mätvärdet på A kanalen nån gång in emellan, vad kan detta bero på 1-wire nätet är kopplat med usb 9490r adaptern på en raspberry pi med owfs.

Re: Problem med kanal på DS2450

Postat: 23 apr 2015, 20:54
av elf98
Vilken mjukvara använder du?

Vad borde spänningen vara?

Ds2450 har två mätområde per kanal, 0-2,56V och 0-5,12V. Vilket av mätområdet läser du?

Om spänningen ligger utanför mätområdet rapporteras 0V.

Re: Problem med kanal på DS2450

Postat: 26 apr 2015, 19:31
av fiddex
Vilken mjukvara använder du?
OS Debian Linux 7.6

Kör usr/lib/owfs/owfs version:
2.8p15
libow version:
2.8p15Vad borde spänningen vara?
Ds2450 har två mätområde per kanal, 0-2,56V och 0-5,12V. Vilket av mätområdet läser du?
Runt 12-12.7 volt och det framgår vid utläsningen men ibland så hoppar den över A kanalen och svart blir precis tomt inte ens en lite nolla :(
så för att lösa detta problem just nu så fixade jag till så att den rullar in i en lopp med 10 försök. sen dess har det fungerat men känns som det är lite fel väg att gå, hade de andra kanalerna bettet sig lika dant så hade det vart lättare att köpa fenomenet.

Kod: Markera allt

#!/bin/bash 
for pid in $(pidof -x Volt.sh); do
  if [ $pid != $$ ]; then
    echo "[$(date)] : Volt.sh : Skiten är redan igång PID $pid"
    exit 1
  fi
done


function VoltAA {
COUNTER=0
while [ $COUNTER -lt 10 ]; do
VoltA=$(cat /mnt/1wire/20.18DF0A000000/volt.A)

if [ "$VoltA" == "" ]
then
let COUNTER=COUNTER+1
echo $NOW ";Fel på VoltA " >> /var/www/Felgivare.log 
else 
COUNTER=10 
fi
done
 }


function VoltBB {
COUNTER=0
while [ $COUNTER -lt 10 ]; do
VoltB=$(cat /mnt/1wire/20.18DF0A000000/volt.B)

if [ "$VoltB" == "" ]
then
let COUNTER=COUNTER+1
echo $NOW ";Fel på VoltB " >> /var/www/Felgivare.log 
else 
COUNTER=10 
fi
done
 }
function VoltCC {
COUNTER=0
while [ $COUNTER -lt 10 ]; do
VoltC=$(cat /mnt/1wire/20.18DF0A000000/volt.C)


if [ "$VoltC" == "" ]
then
let COUNTER=COUNTER+1
echo $NOW ";Fel på VoltC " >> /var/www/Felgivare.log 
else 
COUNTER=10 
fi
done
 }function VoltDD {
COUNTER=0
while [ $COUNTER -lt 10 ]; do
VoltD=$(cat /mnt/1wire/20.18DF0A000000/volt.D)

if [ "$VoltD" == "" ]
then
let COUNTER=COUNTER+1 
echo $NOW ";Fel på VoltD " >> /var/www/Felgivare.log 
else 
COUNTER=10 
fi
done
 }


for (( ; ; ))
do
clear

NOW=$(date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S")

VoltAA
VoltBB
VoltCC
VoltDDecho "$NOW ; $VoltA ; $VoltB ; $VoltC ; $VoltC" >> Volt_oraknad.csv


VoltA=$( echo $VoltA*5 | bc)
VoltB=$( echo $VoltB*5 | bc)
VoltC=$( echo $VoltC*5 | bc)
VoltD=$( echo $VoltD*5 | bc)


if [[ ${VoltA:0:1} == "." ]] ; then VoltA=$(echo 0$VoltA) ; fi
if [[ ${VoltB:0:1} == "." ]] ; then VoltB=$(echo 0$VoltB) ; fi
if [[ ${VoltC:0:1} == "." ]] ; then VoltC=$(echo 0$VoltC) ; fi
if [[ ${VoltD:0:1} == "." ]] ; then VoltD=$(echo 0$VoltD) ; fiecho "$NOW; $VoltA; $VoltB; $VoltC; $VoltC" >> Volt.csv


sleep 10
done

Re: Problem med kanal på DS2450

Postat: 26 apr 2015, 19:51
av elf98
Se till att chipet är spännignsmatat (jumpern ska sitta på kortet och det ska ha 5V).

kör

Kod: Markera allt

echo 1 >power

Re: Problem med kanal på DS2450

Postat: 26 apr 2015, 21:34
av fiddex
Stöter fortfarande på fel, verkar dock som om att det bara behövs en omläsning för att få tag på rätt värde, fortfarande bara på A kanalen, kör med
USB 1wire (DS9490R) har dock inte rört bygeln, men den sitter där precis vid RJ11/12 uttaget ?

Re: Problem med kanal på DS2450

Postat: 27 apr 2015, 10:05
av elf98
2.8.15 är från 2012, och det har släppts en stor mängd nya releaser med buggfixar sedan dess! Får du samma fel om du kör senaste versionen av owfs?

Re: Problem med kanal på DS2450

Postat: 27 apr 2015, 10:59
av Dale
Har liknande problem med två separata system (en i husvagn och den andra hemma) Kör man enkla vägen med sudo apt-get install owfs och oavsett jag försöker uppdatera/uppgradera blire inget nyare än 2.8p15 ser på http://sourceforge.net/projects/owfs/files/owfs/ att det finns 3.1p0. Drar mig själv för att uppdatera "manuellt" ifa nått blir på tok.

Re: Problem med kanal på DS2450

Postat: 27 apr 2015, 21:40
av fiddex
Provade med att avinstallerat owfs för att sen hämta och installera den senaste versionen 3.1p0 , lyckas inte riktigt med detta. Så blev en ominstallation av 2015-02-16-raspbian-wheezy och gjorde på följande sätt.

Kod: Markera allt

apt-get update
apt-get upgrade

sudo apt-get -y install automake autoconf autotools-dev gcc g++ libtool libusb-dev libfuse-dev swig python2.7-dev tcl8.4-dev php5-dev make build-essential


cd /usr/src
sudo wget -O owfs-3.1p0.tar.gz http://downloads.sourceforge.net/project/owfs/owfs/3.1p0/owfs-3.1p0.tar.gz?r=http%3A%2F%2Fsourceforge.net%2Fprojects%2Fowfs%2Ffiles%2Fowfs%2F3.1p0%2F&ts=1430136504&use_mirror=vorboss

sudo tar xzvf owfs-3.1p0.tar.gz

cd /usr/src/owfs-3.1p0
sudo ./configure

sudo make -j 4 && sudo make install sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist.conf

# Prohibit interference with OWFS
blacklist ds2490
blacklist wire


sudo nano /etc/fuse.conf
#user_allow_other
till
user_allow_other


sudo mkdir /mnt/1wire

sudo /opt/owfs/bin/owfs -u --allow_other /mnt/1wire/


men det vill sig inte katalogen är helt tom.

så körde

Kod: Markera allt

sudo /opt/owfs/bin/owfs --error_level 6 --error_print 2 -u --allow_other /mnt/1wire/

# Resultatet då blir
DEFAULT: ow_arg.c:(552) USB support (intentionally) not included in compilation. Check LIBUSB, then reconfigure and recompile.
DEBUG: ow_exit.c:(17) Exit code = 0


Hur går jag vidare, eller vad har jag missat ?

Re: Problem med kanal på DS2450

Postat: 27 apr 2015, 22:16
av elf98
Vad visar:
sudo ./configure

Re: Problem med kanal på DS2450

Postat: 28 apr 2015, 23:11
av fiddex
Känns som om att det saknas nått lyckas inte med att få med USB adaptern.

Kod: Markera allt

/bin/rm: cannot remove `libtoolT': No such file or directory

Current configuration:

  Deployment location: /opt/owfs

Compile-time options:
           USB is DISABLED
          AVAHI is DISABLED
           I2C is enabled
            W1 is enabled
  Parallel port DS1410E is enabled
     Zeroconf/Bonjour is enabled
       Debug-output is enabled
        Mutexdebug is enabled
        Profiling is DISABLED
Tracing memory allocation is DISABLED

Module configuration:
          owlib is enabled
         owshell is enabled
           owfs is enabled
         owhttpd is enabled
          owftpd is enabled
         owserver is enabled
        owexternal is enabled
          ownet is enabled
         ownetlib is enabled
          owtap is enabled
          owmon is enabled
          owcapi is enabled
           swig is enabled
          owperl is enabled
          owphp is DISABLED
         owpython is enabled
          owtcl is enabled

Re: Problem med kanal på DS2450

Postat: 29 apr 2015, 07:07
av larky
sudo apt-get install libusb-dev

Re: Problem med kanal på DS2450

Postat: 29 apr 2015, 07:48
av fiddex
Finns redan med

Kod: Markera allt

sudo apt-get -y install automake autoconf autotools-dev gcc g++ libtool libusb-dev libfuse-dev swig python2.7-dev tcl8.4-dev php5-dev make build-essential

Re: Problem med kanal på DS2450

Postat: 29 apr 2015, 08:09
av elf98
Här finns mer info om liknande problem:
https://bugs.mysql.com/bug.php?id=50067