Sida 1 av 1

/usr/bin/owfs vs /usr/lib/owfs/owfs

Postat: 25 nov 2017, 16:36
av flyvert
Hej

Har laddat upp lite nya Raspberrys med Debian Stretch och OWFS, och denna gång valde jag "apt-get" versionen av OWFS.

Känner någon till varför "owfs" binären ligger på /usr/lib/owfs/owfs och anropas från skriptet /usr/bin/owfs där för övrigt alla övriga binärer OWFS binärer ligger?

$ file /usr/lib/owfs/owfs /usr/bin/owserver /usr/bin/owhttpd /usr/bin/owfs
/usr/
lib/owfs/owfs: ELF 32-bit LSB executable, ARM,..., stripped
/usr/bin/owserver: ELF 32-bit LSB executable, ARM,..., stripped
/usr/bin/owhttpd: ELF 32-bit LSB executable, ARM,..., stripped
/usr/bin/owfs: POSIX shell script, ASCII text executable

Skriptet verkar endast "injicera" en konffil på kommandoraden man anropat owfs med, sen anropar den /usr/lib/owfs/owfs med summan av alla argument.

$ cat /usr/bin/owfs
#!/bin/sh

exec /usr/lib/owfs/owfs -c /etc/owfs.conf "$@"Upptäckte denna för mig något udda konstruktion när jag försökte kopiera /etc/init.d/owserver för att även låta autostarta owfs. Debians start-stop-daemon funktion fungerar ju inte om den inte anropas med rätt binär...

Man kan ju även fråga sig varför inget start/stop skript skapats för owfs?