Ändringshistorik

Temperaturkolll är ett Windowsprogram som visar aktuella temperaturer i traybaren
Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
PerM
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 822
Blev medlem: 23 feb 2007, 14:46
Ort: Vallentuna
Kontakt:

Ändringshistorik

Inlägg av PerM »

+ Tillägg
- Borttaget
* Ändring
! Problemåtgärd

1.0 2007-12-31
+ Temperaturen i notifikationsfältet avrundas och/eller delas nu upp
i delar för att få plats. Hur detta sker är konfigurerbart.
+ Nya menyalternativ tilllagda vid högerklick på ikonen i notifikationsfältet.
! När ett nytt typsnitt valts visas det direkt i exempelrutan, nu med en
dynamisk bakgrundsfärg som gör det lättare att se hur det ser ut.
* Standardfonten för notofikationsfältet är nu Arial, då Arial Narrow inte
finns installerad på alla system.

0.12 Beta 2007-12-05
! Färgen som valts för texten i notifikationsfältet används nu också efter
omstart av programmet utan att man först öppnar inställingsfönstret.
+ Den temperatur som tidigare visades i notifikationsfältet kan nu också
visas som ett personlig meddelande i Windows Live Messenger.

0.11 Beta 2007-11-15
! Programmets loggfiler skrivs nu i den aktuella användares katalog
för applikations data (C:\Users\<user>\AppData\Local\Temperaturkoll),
denna ändring bör göra programmet helt kompatibelt med Windows Vista
och dess restriktioner som den påtvingar alla applikationer.
* Loggfilerna sparas nu i två dagar stället för tio.

0.10 Beta 2007-11-13
* En mängd interna förbättringar samt en del visuella ändringar.

0.9 Beta 2007-07-06
! Problemet med att platser blev valda i listan vid en uppdatering
bör nu vara åtgärdat.

0.8 Beta 2007-04-19
+ Det går nu att låta programmet automatiskt starta.
+ Det går nu att välja om programmet ska starta i minimerat läge.
* Installationsprogrammet tar nu bort gamla konfigurationer.

0.7 Beta 2007-04-16
+ Programmet letar nu efter en nyare version vid varje uppstart och
visar ett meddelande i Om-fliken samt i notifikationerna om en ny
version hittades.
! Länken till grafsidan kunde generera ett felmeddelande även fast
webbläsaren öppnades och sidan visades.
! Vi långsam uppstart, dvs om datorn eller nätverket är lastad när
programmet startar, och notifikationsikonen klickades på kunde
ett fel inträffa med ballong-notifikationen då ingen data ännu
hämtats hem.

0.6 Beta 2007-04-09
! Installationspaketet bör nu uppdatera alla tidigare installationer.
* Mindre kosmetisk ändring i informationsrutan i huvufönstret.

0.5 Beta 2007-03-27
+ Man kan nu välja typsnitt och färg för ikonen i notifikationsfältet.
* Minsta tillåtna uppdaterings frekvens är nu 5 minuter
! Fönstret aktiveras nu vid dubbelklick på notifikationsikonen.

0.4 Beta 2007-03-19
! Notifikationer visas nu vid första valet efter nyinstallation
* Ordning på historiken ändrad
+ Identifierare för att göra det möjligt att få ut statistik
ur webb-loggarna.
* Tonade fönstrets beteende är nu mer standardiserat
! Fixat problemet med att det tonade fönstret inte visades
på rätt koordinater första gången.
+ Enkelklick på ikonen i notifikationsfönstret visar nu senast kända
temperaturer för valda platser.
* Dubbelklick visar nu applikationsfönstret.

0.3.1 Beta 2007-03-08
* Några mindre kosmetiska ändringar
* Fixat ett potentiellt "cross-thread"-problem.

0.2 Beta 2007-03-07
* Fixat problemet med att platser som valdes för visning
i notifikationsfältet inte togs bort när en ny plats valdes.
* Fixat problemet med ALT-TAB
* Lagt till tonat fönster som ett alternativ till
ballong-notifikationer.

0.1 Beta 2007-03-04
+ Första versionen där det mesta fungerar tillfredställande.