.xml för att läsa ur luftfuktighetsmätaren. *löst*

Beyond Measure är En mycket flexibel Windowsmjukvara med stöd för ett mycket stort antal 1wire-enheter. Mjukvaran kan även skapa avancerade grafer.
Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
bjornsson
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 403
Blev medlem: 25 aug 2010, 09:06
Ort: Bräcke

.xml för att läsa ur luftfuktighetsmätaren. *löst*

Inlägg av bjornsson »

*löst*
Hittade hur och vad jag skulle ta bort =)


Undrar om någon ha en fungerande xml för att kunna läsa ur värdet ur en mysql databas till en luftfuktighetsmätare?

Så jag bara kan peta in mina värden från databasen =)

Har kollat på denna, men är så många olika värden där så jag vet inte riktigt var jag ska böja =)
Så en lite mer strippad vore fint :)

Kod: Markera allt

  <GraphConfig>
   <ImageSettings Width="1200" Height="600" AntiAliasing="Graphics"/>
   <SaveTo>D:\www\huset\Graphs\Temp_Humidity_Terrarium_Day.png</SaveTo>
   <Schedule>18 * * * * *</Schedule>
   <ChartAppearance>
    <Background BackColor="255,0,0,0" BackSecondaryColor="255,100,100,100" Gradient="TopBottom" />
    <Border Color="255,100,100,100" Style="Solid" Width="1">     <Skin />
    </Border>
    <ChartAreas>
     <ChartArea BackColor="255,100,100,100" BackSecondaryColor="255,200,200,200" Gradient="HorizontalCenter" Name="TempHumidity_Basement" AutoPosition="true">
      <XAxis IntervalType="Hours" Interval="1" LabelFormat="HH:mm" LabelColor="255,140,140,140" Title="">
       <MajorGrid Enabled="true" IntervalType="Hours" Interval="4" Color="255,187,51,255" LineDashStyle="Dot" />
       <MajorTickMark Enabled="true" Color="255,130,130,130" Style="AcrossAxis"/>  
      </XAxis>
      <YAxis IntervalType="Number" LabelColor="255,130,130,130" Title="" >
       <MajorGrid Enabled="true" IntervalType="Number" Interval="1" Color="255,0,0,0" LineDashStyle="Dot" />
       <MajorTickMark Enabled="true" Color="255,140,140,140" Style="AcrossAxis"/>       
       <ScaleBreak Enabled="true" BreakLineStyle="Ragged" CollapsibleSpaceThreshold="10" LineColor="255,255,0,0" LineDashStyle="DashDot" LineWidth="2" MaxNumberOfBreaks="2" Spacing="3" />  	       
      </YAxis>
      
    <Legend DockToChartArea="True" Position="Top" ForeColor="255,0,0,0" BackColor="200,150,150,150" Style="Column" />

     </ChartArea>
     
         </ChartAreas>
    
    <Title Text="Indoor - Temperature / Humidity - ( past 24h )" Visible="true" ForeColor="255,140,140,140" BackColor="0,0,0,0" />
   <CustomLabels>
	<Label ForeColor="255,80,80,80" FontSize="7"	 Text="{yyyy}-{MM}-{dd} {HH}:{mm}:{ss}"
		X="0"
		Y="95"
		Height="4" 
		Width="15"/>
</CustomLabels>
</ChartAppearance>
   <DataSources DefaultConnection="DatabaseConnectionCreatedByMAC">
    <Source ChartArea="TempHumidity_Basement" Name="HB_HTS_II_Temp" ChartType="Spline">
     <SourceAppearance AutomaticColoring="false" Color="255,96,13,13" BorderWidth="2" />
     <Legend>%LASTVALUE('HB_HTS_II_Temp')°C / %LASTVALUE('HB_HTS_II_Humidity') %RH  Attic</Legend>
     <Query>
      <DatabaseTable Name="020000013F315C26">
       <xml-include File="../../TableDefinition/Family10.xml" />
      </DatabaseTable>

      <Statement>

       <Timebased Start="-1D" End="NOW" Column="TimeStamp" />
      </Statement>
      <ValueMapping>
       <X SourceColumn="TimeStamp" />
       <Y SourceColumn="Temperature" />
      </ValueMapping>
     </Query>
    </Source>
    
     
    <Source ChartArea="TempHumidity_Basement" Name="HB_HTS_II_Humidity" ChartType="Spline">
     <SourceAppearance AutomaticColoring="false" Color="255,96,13,13" BorderWidth="2"/>
     <Legend></Legend>
     <Query>
	     <DatabaseTable Name="Dummy">
		    <TableDefinition>
			     <Column Name="Hour" Type="DateTime"/>
			     <Column Name="AvgHumidity" Type="Double"/>
		    </TableDefinition>
	     </DatabaseTable>
	     <Statement>
		    <Custom>
		      <![CDATA[					
          SELECT date_format(A.timestamp,'%Y-%m-%d %T') as "Hour",
          round( AVG( 100*( ( A.VoltageChannel_2 / A.VoltageChannel_1 ) / ( 1.0305 + 0.000044 * B.Temperature - 0.0000011 * B.Temperature * B.Temperature ) ) ), 2 ) as "AvgHumidity"
          FROM driftinfo.9C000000E75EA326 A, driftinfo.BB000801EDE86210 B
          WHERE (date_format( A.timestamp,'%i' ) = date_format( B.timestamp,'%i' ))
          AND A.timestamp between timestampadd(Hour,-24, Now()) and Now()
          GROUP BY date_format( A.timestamp,'%Y-%m-%d %T' );
        ]]>
		    </Custom>
	     </Statement>
	    <ValueMapping>
		    <X SourceColumn="Hour" />
		    <Y SourceColumn="AvgHumidity" />
	    </ValueMapping>
     </Query>
    </Source>


    <Source ChartArea="TempHumidity_Basement" Name="HB_HTS_V_Temp" ChartType="Spline">
     <SourceAppearance AutomaticColoring="false" Color="255,244,170,170" BorderWidth="2"/>
     <Legend>%LASTVALUE('HB_HTS_V_Temp')°C / %LASTVALUE('HB_HTS_V_Humidity')%RH  Basement</Legend>
     <Query>
      <DatabaseTable Name="18000801EDA7E810">
       <xml-include File="../../TableDefinition/Family10.xml" />
      </DatabaseTable>
      <!-- The statement element may contain max one of the below listed child elements. -->
      <Statement>
       <!-- Predefined query statement that uses a time Interval to retrieve data. See note below. -->
       <Timebased Start="-1D" End="NOW" Column="TimeStamp" />
      </Statement>
      <ValueMapping>
       <X SourceColumn="TimeStamp" />
       <Y SourceColumn="Temperature" />
      </ValueMapping>
     </Query>
    </Source> 
    
    
    <Source ChartArea="TempHumidity_Basement" Name="HB_HTS_V_Humidity" ChartType="Spline">
<!-- 18000801EDA7E810 is a DS18S20 Temp sensor, measuring temp. in basement -->     	
<!-- 52000000E7528026 is a DS2423 ,Smart Battery Monitor, measuring humidity in basement -->     	     	
     <SourceAppearance AutomaticColoring="false" Color="255,244,170,170" BorderWidth="2"/>

     <Legend></Legend>
     <Query>
	     <DatabaseTable Name="Dummy">
		    <TableDefinition>
			     <Column Name="Hour" Type="DateTime"/>
			     <Column Name="AvgHumidity" Type="Double"/>
		    </TableDefinition>
	     </DatabaseTable>
	     <Statement>
		    <Custom>
		      <![CDATA[					
          SELECT date_format(A.timestamp,'%Y-%m-%d %T') as "Hour",
          round( AVG( 100*( ( A.VoltageChannel_2 / A.VoltageChannel_1 ) / ( 1.0305 + 0.000044 * B.Temperature - 0.0000011 * B.Temperature * B.Temperature ) ) ), 2 ) as "AvgHumidity"
          FROM driftinfo.52000000E7528026 A, driftinfo.18000801EDA7E810 B
          WHERE (date_format( A.timestamp,'%i' ) = date_format( B.timestamp,'%i' ))
          AND A.timestamp between timestampadd(Hour,-24, Now()) and Now()
          GROUP BY date_format( A.timestamp,'%Y-%m-%d %T' );
        ]]>
		    </Custom>
	     </Statement>
	    <ValueMapping>
		    <X SourceColumn="Hour" />
		    <Y SourceColumn="AvgHumidity" />
	    </ValueMapping>
     </Query>
    </Source>    
 
   <Source ChartArea="TempHumidity_Basement" Name="1stFloor" ChartType="Spline">
     <SourceAppearance AutomaticColoring="true" BorderWidth="2"/>
     <Legend>%LASTVALUE('1stFloor')°C  1st Floor</Legend>
     <Query>
      <DatabaseTable Name="7400080189FB8F10">
       <xml-include File="../../TableDefinition/Family10.xml" />
      </DatabaseTable>
      <Statement>
       <Timebased Start="-1D" End="NOW" Column="TimeStamp" />
      </Statement>
      <ValueMapping>
       <X SourceColumn="TimeStamp" />
       <Y SourceColumn="Temperature" />
      </ValueMapping>
     </Query>
    </Source> 
   </DataSources>
  </GraphConfig>